คำเตือน

ขอขอบคุณ

โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบคุณ ลูกหลานพ่อหลวงจันทร์ ธิติมูล และพ่อเชียร ธิติมูล บริจาคเงินให้รพ.เชียงกลางซื้อโรงศพ 2,200 บาท และอุปกรณ์ การแพทย์เป็น 10,100 บาท

TPL_JM-TMPL_ADDITIONAL_INFORMATION