คำเตือน

เครื่องมือวัดความสุข(หลัก)

Screenshot

1. คลิกตรงลงทะเบียน

2. หน้าลงทะเบียน

2.1  Username ใส่ 13หลักบัตรประชาชนตามด้วย@11179

2.2  ใส่รหัสผ่าน 

2.3  ยืนยันรหัสผ่าน

Screenshot2

TPL_JM-TMPL_ADDITIONAL_INFORMATION