การพัฒนา ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ โดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง  ดาวโหลดเอกสาร