คำเตือน

อุบัติเหตุฉุกเฉิน1669

ประชาชนบาดเจ็บ ป่วยฉุกเฉินโทร 1669 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลเชียงกลาง พร้อมให้บริการ ดูแลทุกการเจ็ปป่วยฉุนเฉิน

245101 027

TPL_JM-TMPL_ADDITIONAL_INFORMATION