คำเตือน

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2561

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561

1

คู่มือการบริหารกองทุนงบHIV TB ปี2560

คู่มือการบริหารกองทุนโรคเรื้อรังปีงบประมาณ 2560

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(งบเหมาจ่าย)ปี2560
 2. คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปี2559
 3. การบริหารงบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังปี2559
 4. การบริหารงบบริการไตวายเรื้อรังปี2559
 5. การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัวปี2559
 6. คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ 2558
 7. สิทธิประโยชน์ด้านยาปี2558
 8. การบริหารงบแพทย์แผนไทยปี2558
 9. งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2558
 10. แนวทางจ่ายชดเชยโรคมะเร็งปี2558
 11. การบริหารงบผู้ป่วยในปี 2558
 12. งบ PP ปี 2558
 13. การบริหารงบโรคเรื้อรังปี2558
 14. การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2558 เขต1
 15. การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2558
 16. งานบริการปฐมภูมิและชุมชน
 17. แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม
 18. แนวทางการดูแลผู้ป่วยCOPD เขต 1 ปี 2558
 19. การบริหารงบประมาณผู้ป่วยไตวายเรื้อรังปี 2558
 20. การบริหารงบบริการควบคุมโรคเรื้อรังปี 2558
 21. การบริหารงบติดเชื้อHIV ปี 2558
 22. คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี2558
 23. คู่มือขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข2556
 24. การบริหารงบโรคเรื้อรังปี2557

TPL_JM-TMPL_ADDITIONAL_INFORMATION