คำสั่งโรงพยาบาล

Previous Next
  • 1
  • 2
การทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเชียงกลาง จะดำเนินการทำลายเอกสาร เวชระเบียนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเชียงกลาง... Read more
สโมสรไลออนส์มอบเครื่องมือแพทย์ ขอขอบพระคุณ สโมสรไลออนเชียงกลาง- น่าน... Read more
จัดชื้อคุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประกาศสอบราคาจัดชื้อคุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1.หนังสือปะหน้าจัดชื้อจัดจ้าง 2.เอกสารสอบราคาชื้อเล... Read more
จัดชื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 6 รายการ โดยวิธีสอบราคา จัดชื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 6 รายการโดยวิธีสอบราคา 1.หนังสือจัดชื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 6... Read more
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดชื้อคุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง... Read more
ขอแสดงความยินดีกับงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ขอแสดงความยินดีกับงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลประเภท หน่วยงานในชุมชน โรงพยาบาลเชียงกลาง... Read more
ประกาศผู้ชนะสอบครุภัณฑ์การแพทย์ ประกาศผู้ชนะสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 6 รายการ ตามที่จังหวัดน่าน... Read more
ประกาศรับสมัคร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาจ่าย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาจ่ายตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา Read more
รับสมัคร พนักงานพนักรถยนต์ โรงพยาบาลเชียงกลาง ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาจ่ายตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑... Read more
การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเชียงกลางประจำปีงบประมาณ 2560 Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

เครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง ขอความร่วมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเชียงกลาง รวมตอบแบบสำรวจเครื่องวัดความสุขให้ได้ครบ... Read more
เครื่องมือวัดความสุข(หลัก) 1. คลิกตรงลงทะเบียน 2. หน้าลงทะเบียน 2.1  Username ใส่... Read more
ขอขอบคุณ โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบคุณ ลูกหลานพ่อหลวงจันทร์ ธิติมูล และพ่อเชียร ธิติมูล... Read more

คลังภาพกิจกรรม

Previous Next
  • 1
  • 2
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์CUPเชียงกลางปี2559 เครื่อข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง... Read more
อุบัติเหตุฉุกเฉิน1669 ประชาชนบาดเจ็บ ป่วยฉุกเฉินโทร 1669 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลเชียงกลาง พร้อมให้บริการ... Read more
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสาขาเชียงกลาง มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑ แก่โรงพยาบาลเชียงกลาง Read more

คำเตือน

ประกาศรับสมัคร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาจ่าย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง

เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาจ่าย
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

8422

TPL_JM-TMPL_ADDITIONAL_INFORMATION