รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่ง ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเชียงกลาง ตั้งแต่ วันที่ 15 -21 ตุลาคม 2562 

เอกสารแนบไฟล์