ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง รับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเหมาบริการ

๑. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย       จำนวน ๑ อัตรา

เอกสารแนบไฟล์ CCF16092562.pdf

 

ยื่นเอกสารในการสมัคร ได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน