วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงกลาง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม โดยให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นการอ่านฉลากยา, การบริหารยาอย่างเหมาะสม, การจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดยเฉพาะ 3 โรคเป้าหมายที่หายเองได้โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ รวมถึงรณรงค์การนำยาเดิมและยาที่ใช้ประจำใส่ถุงผ้ามาโรงพยาบาลด้วยทุกครั้ง และแจกถุงผ้าให้กับผู้ป่วยประชาชนที่มารับบริการในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยในผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน