ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง(เหมาบริการ)
ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา
รายละเอียดการรับสมัคร คลิก http://www.ckhospital.net/pdf/102020/14102563.pdf
 

ประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง (เหมาบริการ)

๑. พนักงานเกษตรพื้นฐาน  จำนวน ๑ อัตรา
๒. พนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดแนบไฟล์เอกสารคลิก

ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง(เหมาบริการ)

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร คลิก(แนบเอกสาร)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสาธารถเฉพาะตำแหน่ง  รายละเอียดเแนบเอกสารคลิก

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า   1 อัตรา แนบเอกสารรายละเอียด <<คลิก

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง(เหมาบริการ)

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร คลิก(แนบเอกสาร)

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารโรงพยาบาลเชียงกลาง

 

แจ้งผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทเงินบำรุงรายเดือน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ(แนบเอกสารประกาศ)

06122562.pdf

Subcategories