โรงพยาบาลเชียงกลางขอขอบพระคุณ
คุณมนต์ชัย สาทรสัมฤทธิ์ผลและครอบครัว
มอบบริจาคเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง

โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณ ครอบครัว อาจารย์เกสร ธีระกุล
จังหวัดเชียงใหม่ มอบไม้เท้าช่วยเดินผู้สูงอายุ จำนวน 20 อัน แก่โรงพยาบาลเชียงกลางมอบให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นต่อไป

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขของ คปสอ.เชียงกลาง ประจำปี 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์ PP&P Excellence

 

แจ้งผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทเงินบำรุงรายเดือน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ(แนบเอกสารประกาศ)

06122562.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและเจ้าพนักงานพัสดุ

แนบเอกสาร 02122562

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ๑ อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                    ๑ อัตรา

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และสนใจสามารถยื่นเอกสารได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

แนบหนังสือประกาศรับสมัคร

วิ่งเติมบุญต่อทุนลมหายใจ 

>> วิ่งเติมบุญ ต่อทุนลมหายใจ เชียงกลาง - น่าน ปี 2 <<

⛳️ 26 มกราคม 2563
???? สนามบินเหล็ก ค่าย ตชด. อ.เชียงกลาง ต.เชียงกลาง จ.น่าน
????????‍♀️ 21/10/5 Km

21 Km - 700 THB - TBA
10 Km - 450 THB - TBA
5 Km - 350 THB - TBA

???? #เปิดรับสมัคร
Now

???? #ช่องทางการสมัคร
http://chiangklangrun2020.ml

☎️ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
www.facebook.com/วิ่งเติมบุญ-ต่อทุนลมหายใจ-เชียงกลาง-น่าน-262516931091635/

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

แนบเอกสาร 20191029114341021.pdf

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่ง ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเชียงกลาง ตั้งแต่ วันที่ 15 -21 ตุลาคม 2562 

เอกสารแนบไฟล์

Subcategories